Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen / Broeikasgassen en F-gassen

Broeikasgassen en F-gassen

Evolutie van de totale broeikasgasemissie en de emissies per sector voor: methaan (CH4), lachgas (N2O), koolstofdioxide (CO2), F-gassen

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid