Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreinigende stoffen

Emissies luchtverontreinigende stoffen

Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.

 

StofBeschrijving
Emissie fijn stof Evolutie van de emissies per sector voor:
 • TSP
 • PM10
 • PM2,5
 • EC
NMVOS-emissie Evolutie van de niet-methaan VOS-emissie per sector.
CO-emissie Evolutie van de koolstofmonoxide-emissie per sector.
TOFP-equivalenten Evolutie van de totale potentieel troposferische ozonemissie (in TOFP-equivalenten) per sector.
Emissie zware metalen Evolutie van de emissie van de zware metalen (per sector)
Emissie POP's Evolutie van de emissie per sector voor:
 • dioxines of PCDD/F
 • Polychloorbifenylen of PCB
 • Polyaromatische koolwaterstoffen of PAK's
 • Hexachloorbenzeen of HCB
 • hexachloorcyclohexaan of HCH
Verzurende emissie Evolutie van de totale potentieel verzurende emissie en de verzurende emissie per sector voor:
 • Ammoniak (NH3)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Stikstofoxiden (NOx)
Evolutie uitgedrukt in zuurequivalenten.
 Vermestende emissie

Evolutie van de vermestende emissie per sector voor:

 • Ammoniak (NH3)
 • Stikstofoxiden (NOx(NO2))
Ozonafbrekende stoffen en F-gassen Evolutie van de emissie per sector voor:
 • CFK's
 • Halonen
 • HCFK's
 • CCl4
 • Methylbromide

Bekijk hier de emissies van de broeikasgassen (CO2, CH4, N20, HFK's, PFK's, SF6, NF3).

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.