Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen

Emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen

Overzicht emissies luchtverontreiniging en broeikasgassen en methodieken voor de berekening van de emissies.
StofBeschrijving
Broeikasgassen incl. F-gassen Evolutie van de totale broeikasgasemissie en de emissies per sector voor:
 • methaan (CH4)
 • lachgas (N2O)
 • koolstofdioxide (CO2)
 • F-gassen
Emissie fijn stof Evolutie van de emissies per sector voor:
 • TSP
 • PM10
 • PM2,5
 • EC
NMVOS-emissie Evolutie van de niet-methaan VOS-emissie per sector.
CO-emissie Evolutie van de koolstofmonoxide-emissie per sector.
TOFP-equivalenten Evolutie van de totale potentieel troposferische ozonemissie (in TOFP-equivalenten) per sector.
Emissie zware metalen Evolutie van de emissie van de zware metalen (per sector)
Emissie POP's Evolutie van de emissie per sector voor:
 • dioxines of PCDD/F
 • Polychloorbifenylen of PCB
 • Polyaromatische koolwaterstoffen of PAK's
 • Hexachloorbenzeen of HCB
 • hexachloorcyclohexaan of HCH
Verzurende emissie Evolutie van de totale potentieel verzurende emissie en de verzurende emissie per sector voor:
 • Ammoniak (NH3)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Stikstofoxiden (NOx)
Evolutie uitgedrukt in zuurequivalenten.
 Vermestende emissie

Evolutie uitgedrukt in kilogram stikstof:

 • Ammoniak (NH3)
 • Zwaveldioxide (SO2)
Ozonafbrekende stoffen en F-gassen Evolutie van de emissie per sector voor:
 • CFK's
 • Halonen
 • HCFK's
 • CCl4
 • T111
 • Methylbromide

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid