Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Dioxines en PCB's

Resultaten dioxines en PCB's

Actuele meetresultaten dioxines en PCB's.

Voor dioxines en PCB's zijn op dit ogenblik resultaten beschikbaar tot april 2016.

Momenteel zijn er 22 meetplaatsen. Op de meeste meetplaatsen gebeuren vier tot zes maandelijkse metingen.  Zo krijgen we een beter beeld van de dioxine- en PCB-verontreiniging over het volledige jaar. Een hoge waarde op een meetplaats betekent niet dat de volledige gemeente verontreinigd is met dioxines of PCB's. De verontreiniging is meestal lokaal en zakt snel als de afstand tot de bron toeneemt.

Overzicht op kaart van de meetstations dioxines en pcb's

Meest recente resultaten per regio
Beerse Deerlijk
Genk Gent
Kallo Laakdal – Meerhout
Lommel Menen
Meulebeke Oostrozebeke – Wielsbeke
Willebroek Zelzate

 

Raadpleeg het rapport Luchtkwaliteit in Vlaanderen: Dioxine- en PCB-depositiemetingen in de periode mei 2015 - april 2016

Meetstrategie

In de meetstrategie speelt de gebiedsbestemming een belangrijke rol. Als een industriële meetpost dichtbij een agrarisch gebied of woonzone ligt, dan plaatst de VMM daar een extra meetpost. De industriële meetpost geeft informatie over de bron, de meetpost in woon- of agrarisch gebied geeft informatie over een mogelijke impact op de voedselketen. Vermits de mens de dioxines en PCB's opneemt via de voeding toetst de VMM de deposities gemeten in industriezones of natuurgebieden, niet langer aan de drempelwaarden.

De VMM maakt de meetresultaten jaarlijks over aan de Milieu-inspectie en het Federaal Voedselagentschap. De Milieu-inspectie kan brongerichte acties ondernemen. Zij kan beslissen om metingen op bedrijfsterreinen uit te voeren en saneringen aan de bedrijven opleggen. Het Federaal Voedselagentschap kan, bij verhoogde deposities, overgaan tot de controle van de voedselketen. Bij overschrijding van de Europese voedingsnormen, worden de voedingsproducten vernietigd. Dit zijn acties met als doel de consument te beschermen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid