Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Carrousellinks

Carrousellinks

Items voor in de nieuwscarrousel op vmm.be

Kritieke overstromingen in Demer-, Dijle-, en Maasbekken

Boven de centrale en oostelijke bekkens is er de voorbije dagen plaatselijk tot meer dan 100 mm regen gevallen. Intussen is het op de meeste plaatsen gestopt met regenen. In de provincies Limburg en Vlaams-Brabant zijn de waterpeilen hierdoor sterk gestegen en doen zich momenteel nog steeds kritieke overstromingen voor.

Lees verder...

Grondwaterstanden en debieten waterlopen

In juli was het kouder en natter dan normaal. In het oostelijke deel van Vlaanderen viel tot meer dan dubbel zoveel neerslag als normaal. De freatische grondwaterstanden zijn hierdoor hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Na het hoogwater van half juli zijn de debieten van de waterlopen op de meeste plaatsen gedaald. Toch zijn de debieten op alle bekkens nog hoog tot zeer hoog voor juli.

Lees verder...

32% minder pesticiden gebruikt in 2020

De hoeveelheid gebruikte pesticiden is vorig jaar met 32% afgenomen. Dat blijkt uit het rapport 'Duurzaam gebruik pesticiden 2020'. Het totaal gebruikte werkzame stof daalt van 5,6 ton (2018) en 3,7 ton (2019) naar 2,5 ton (2020). De federale overheidsdiensten staan in voor 88% van dit pesticidegebruik, de Vlaamse overheidsdiensten voor 3% en de gemeenten voor 9%.

Lees verder...

Onderzoek naar PFAS in de lucht

De VMM is in samenwerking met VITO een uitgebreid onderzoek gestart voor de luchtmonitoring van PFAS. Hiervoor werden in de directe omgeving van de Lantis-werf en de opslag van de met PFOS vervuilde grond en in een ruimere omgeving binnen een perimeter van 3 km rond de 3M-site verschillende bemonsteringstoestellen geplaatst. Deze metingen en het daaraan gekoppelde stofactieplan zijn een concreet antwoord op de aanbevelingen van de Commissie Grondverzet ...

Lees verder...

Wim waakt mee over onze waterlopen

Wim Gabriels is verantwoordelijke voor de dienst Sturing en Rapportering Waterkwaliteit. Hij werkt al bij de VMM sinds 2004 en heeft dus heel wat ervaring op zak, meer specifiek op het vlak van de kwaliteit en meetnetten van onze waterlopen. Wim was recent nog samen met enkele collega’s te horen bij de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie PFOS. Daar legde hij verklaringen af over de meetnetten en de meetmethodes in het kader van het PFOS-dossier.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.