Vlaanderen.be www.vmm.be

Huishoudens

De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens is sterk afgenomen in de periode 1990-2015. Die daling is te danken aan het gevoerde waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen.

Het aantal inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt op een openbare RWZI is sterk toegenomen, bovendien zijn ook de zuiveringsrendementen van de RWZI's verbeterd en steeds meer woningen die niet op de riolering aangesloten worden, hebben een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Blijvende inspanningen zijn echter nodig om ook de huishoudelijke belasting van oppervlaktewater verder terug te dringen.

Lees het rapport Evaluatie saneringsinfrastructuur 2015

Huishoudelijke lozingen

De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens betreft de vuilvrachten die al dan niet na zuivering in een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater terechtkomen.

De vuilvrachten worden berekend voor:

  • biochemisch zuurstofverbruik (BZV)
  • chemisch zuurstofverbruik (CZV)
  • stikstof (N)
  • fosfor (P)
Overzicht vuilvracht huishoudens
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid