Vlaanderen.be www.vmm.be

Bedrijven

De algemene evolutie van de bedrijfslozingen wordt gevolgd aan de hand van biochemisch en chemisch zuurstofverbruik, totaal stikstof en totaal fosfor.

Hieronder bespreken we de evolutie van de netto-emissies uit bedrijfslozingen. Een bespreking van de evolutie van de bruto-emissies door bedrijven vind je op de website van Milieurapport Vlaanderen. 

De netto-emissie van bedrijven daalt in 2015 ten opzichte van 2010 voor BZV (-17%), CZV (-9%), N t (-9%) en P t (-28%). Dit wordt deels verklaard door beleidsmaatregelen gericht op dalende bedrijfslozingen (bruto-emissies), en in mindere mate door een verbeterde zuiveringsinfrastructuur.

Ook voor alle onderzochte metalen dalen de netto-emissies van bedrijven tussen 2010 en 2015 variërend per metaal van 9% tot 75%.

De emissies van bedrijven komen hoofdzakelijk rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Het aandeel van die transportroute in de netto-emissie varieert in 2015 naargelang de stof tussen 67% en 97%. Bedrijven met grote rechtstreekse emissies op oppervlaktewater hebben vaak grote aandelen in de totale netto-emissies uit bedrijfslozingen. Gemiddeld over alle stoffen worden de grootste emissies in 2015 veroorzaakt door de bedrijfssectoren voeding, chemie en metaal.

Een volledig overzicht van de bedrijfslozingen en van het aandeel van de deelsectorenrapport vind je in het rapport Bronnen van waterverontreiniging 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid